Miljöpolicy   certifierad-e-handel-logga

 

Scandinavian Plank AB arbetar för god omsorg om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.

 

Detta innebär att vi:

- ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

- engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete

- våra produkter innehåller inte PVC

- följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete

- ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar

Fastställd att gälla fr.o.m. 2012-06-01

Jakob Rydinger VD

Scandinavian Plank AB

 

lastbil