GDPR handlar om hur vi som företag får samla in och behandla dina personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Vi har som policy att aldrig lämna ut adresser till tredje part – vi är mycket rädda om dina personuppgifter och skyddar dem! Och vi sparar inget som inte är absolut nödvändigt.